Oddlužení v praxi

Srážky ze mzdy v insolvenci

Datum vložení: 26. 4. 2013 | Oddlužení v praxi

Jsou-li na příjmy dlužníka nařízeny srážky z mzdy v důsledku exekuce či výkonu rozhodnutí, musí se po zahájení insolvenčního řízení vypořádat zaměstnavatel, respektive jeho mzdová účetní, se situací, jak správně provádět srážky z příjmů dlužníka. A toto v praxi není jednoduchá ani jednoznačná věc. Zdrojem všem otázek a sporných bodů při provádění srážek v praxi je faktický souběh řízení o výkonu rozhodnutí nebo exekučního řízení (dále jen souhrnně „exekuce“) a insolvenčního řízení. Vedle sebe totiž běží současně insolvenční řízení a řízení exekuční. Po zahájení insolvenčního řízení Je nutno si v...

Číst celý článek >

Ručíte a potřebujete oddlužit?

Datum vložení: 18. 12. 2012 | Oddlužení v praxi

Ručitelským závazkem se rozumí písemné prohlášení, jímž na sebe bere ručitel povinnost vůči věřiteli, že uspokojí pohledávku, jestliže ji neuspokojí dlužník. To znamená, že ručitelův závazek nastupuje až v případě, že tento závazek nesplní dlužník sám. Ručením na sebe berete břemeno na mnoho let. I z tohoto důvodu je nanejvýš nutné být obezřetný a důkladně zvážit všechna pro a hlavně proti, než se k němu zavážete. Ručitel, který dluh splnil místo hlavního dlužníka, je oprávněn požadovat na dlužníkovi náhradu za plnění poskytnuté věřiteli. Jak je to ale v případě, když jde...

Číst celý článek >

Exekuční srážky v oddlužení dle insolvenčního zákona

Datum vložení: 4. 10. 2012 | Oddlužení v praxi

Od zahájení insolvenčního řízení až do okamžiku jeho ukončení nelze disponovat majetkem dlužníka ani provádět srážky ze mzdy. Jsou-li nařízeny v rámci exekuce srážky ze mzdy či jiných příjmů dlužníka, pak tento úkon v ecekuci lze provést, ale pouze v případě, kdy jde o zajištění majetku dlužníka pro případné další fáze insolvenčního řízení nebo řízení exekučního. Podle § 109 odst. 1 písmeno c) insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. nelze od okamžiku zahájení insolvenčního řízení, tj. od doručení insolvenčního návrhu soudu, až do jeho skončení provádět soudní výkon rozhodnutí či exekuce....

Číst celý článek >

Máte dluhy? Nestíháte je splácet? Hrozí Vám exekuce? Poraďte se zdarma se specialistou na oddlužení.

Chci nezávaznou konzultaci zdarma