Jsem oddlužen. Co dál?

Datum vložení: 28. 7. 2016 | Kategorie: Oddlužení v praxi

hurá, jsem oddluženPo pěti letech splácení v rámci oddlužení splátkovým kalendářem se může zdát, že si dlužník může již oddychnout. Než tak však udělá, měl by si pohlídat poslední méně nebo více formální záležitosti, aby měl své závazky již zcela vyřešeny. O tom, co čeká dlužníka po skončení oddlužení, pojednává tento článek.

Hradím poslední splátku v oddlužení, co teď?

Ve většině případů je poslední splátka v oddlužení 60. v řadě. Jakmile je tato splátka uhrazena, dlužník by se měl obrátit na svého insolvenčního správce a spolupracovat při ukončení oddlužení.

Insolvenční správce podá na insolvenční soud zprávu o plnění oddlužení, zejména o tom, jestli dlužník uhradil minimálně 30 % svých nezajištěných závazků. Pokud je tato hlavní podmínka splněna a dlužník plnil i ostatní povinnosti v oddlužení, vydá soud rozhodnutí o splnění oddlužení.

Aby mohl být dlužník osvobozen od placení zbylých neuhrazených dluhů, musí soudu podat písemnou a podepsanou žádost. Soud této žádosti vyhoví, pokud bylo oddlužení splněno.

Ve většině případů pomáhá s podáním žádosti insolvenční správce. V těch málo ostatních případech dlužníkovi nezbývá, než podat žádost sám:

Krajskému soudu v …., ke spisové značce: ……………………………

Dlužník: (uveďte své jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště)

Text žádosti: Tímto soud laskavě žádám o osvobození od placení zbylých dluhů podle § 414 insolvenčního zákona, protože jsme splnil/a všechny podmínky a povinnosti během oddlužení.

Žádost je třeba vlastnoručně podepsat (v případě oddlužení manželů podepisují oba manželé).

Insolvenční řízení skončilo, mohou na mě exekutoři?

Pokud měl dlužník před oddlužením exekuce, je nutné, aby požádal o jejich zastavení. O zastavení exekuce dlužník žádá až poté, co byl soudem osvobozen od placení zbylých dluhů, které vznikly před zahájením insolvenčního řízení.

Návrh na zastavení je třeba podat všem exekutorům a rovněž musí obsahovat spisovou značku daného exekučního řízení a podpis dlužníka.

Soudnímu exekutorovi ….

Spisová značka: ……………

Dlužník: (uveďte své jméno a příjmení, rodné číslo, bydliště)

Text žádosti: Tímto soudního exekutora laskavě žádám o zastavení exekuce, a to z důvodu vydání rozhodnutí o osvobození od placení zbylých dluhů po splnění oddlužení, což dokládám rozhodnutím insolvenčního soudu.

Návrh je třeba vlastnoručně podepsat.

Pozor na dluhy vzniklé během insolvence!

Zbystřit by však měli dlužníci, kterým vznikly dluhy i přesto, že se již nacházeli v oddlužení splátkovým kalendářem. Nejen, že vznik dluhů po splatnosti více než 30 dní během oddlužení je důvodem pro zrušení oddlužení, zároveň otevírá možnost exekutorovi tento dluh vymáhat, např. prodejem majetku dlužníka.

Zápis v insolvenčním rejstříku

Po splnění oddlužení je dlužník stále veden ve veřejném insolvenčním rejstříku. Zákon stanovuje, že k výmazu dojde automaticky uplynutím pěti let po pravomocném skončení insolvenčního řízení. Řada bankovních i nebankovních institucí tak má možnost do tohoto zápisu během celé doby nahlédnout (např. pokud dlužník po oddlužení žádá o hypotéku).

O dřívější výmaz z insolvenčního rejstříku nelze žádat.

Autor: Mgr. Vladimíra Fojtů, 27. 7. 2016

Máte dluhy? Nestíháte je splácet? Hrozí Vám exekuce? Poraďte se zdarma se specialistou na oddlužení.

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Komentáře ke článku

Komentáře nejsou povoleny.