Exekuce na účet a mzdu zároveň. Co dělat?

Datum vložení: 11. 11. 2016 | Kategorie: Oddlužení v praxi

kladivko-soudMnoho dlužníků se potýká s častým problémem. Dluhy začínají přerůstat přes hlavu a zasahuje exekutor. Ten zpravidla využívá tyto způsoby vedení exekuce: srážky ze mzdy nebo jiného příjmu, zablokování bankovního účtu, prodej movitého a nemovitého majetku.

A právě první dva uvedené způsoby v jejich kombinaci dělají vrásky mnoha dlužníkům. To však nyní Ústavní soud změnil a dlužníci mají možnost se bránit.

Nález Ústavního soudu č. j. IV ÚS 121/16 ze dne 20. října 2016

Provádí-li exekutor exekuci jak srážkami ze mzdy, tak přikázáním pohledávky z bankovního účtu (tj. blokací bankovního účtu), často se dlužníci ocitnou v situaci, že nejprve je jim provedena srážka z příjmů (odvádí mzdová účetní) a následně o část své mzdy přijdou v rámci exekuce zablokováním bankovního účtu.

Přičemž platí, že z bankovního účtu si může dlužník v takové situaci vybrat jednou dvojnásobek životního minima, tj. celkem 6 820 Kč. To však ve většině případů nedosahuje nezabavitelné částky, která musí dlužníkovi zůstat po srážce ze mzdy. Navíc toto právo je možné využít jen jednou a další prostředky na bankovním účtu pak jsou zabaveny již v plné výši. Nestihne-li dlužník sjednat s plátcem příjmu hotovostní výplatu, o tyto peníze zpravidla v exekuci přichází.

Proti tomuto postupu se nyní ohradil Ústavní soud ve výše označeném nálezu.

Ten dospěl k závěru, že částka zaslaná na bankovní účet představující zbylou část mzdy, důchodu nebo jiného příjmu je příjem chráněný v obdobném rozsahu, jako je tomu v případě exekuce srážkami ze mzdy. Peníze na účtu tak neztratí svou povahu tím, že se staly tzv. vkladovou pohledávkou vůči bance. Postižení takového příjmu lze označit za přepjatý formalismus nezohledňující smysl právní úpravy nezabavitelné částky.

Řešení: návrh povinného na částečné zastavení exekuce

V případě, že exekutor dlužníkovi zabavil v rámci exekuce blokováním bankovního účtu zaslanou mzdu nebo jiný příjem po provedených exekučních srážkách, může dlužník vůči tomuto exekutorovi podat návrh na částečné zastavení exekuce a návrh na vrácení částky, která byla protiprávně zabavena.

Jako důvod je třeba uvést, že částka zabavená na bankovním účtu představuje zbylou část nepostižitelného příjmu povinného, který je již postižen exekučními srážkami na pohledávku vymáhanou v exekuci (příp. výkon rozhodnutí). Rovněž je možné odkázat na vydaný nález Ústavního soudu č. j. IV ÚS 121/16 ze dne 20. října 2016.

Návrh na částečné zastavení musí dále obsahovat minimálně spisovou značku exekučního řízení, označení povinného (jménem, rodným číslem a bydlištěm), případně i oprávněného (věřitele), dále označení exekutorského úřadu a exekutora, který postihuje peníze na bankovním účtu dle názoru dlužníka protiprávně. Návrh musí být dostatečně určitý a nakonec dlužníkem vlastnoručně podepsán.

Neví-li si dlužník rady, měl by se v této věci obrátit na svého advokáta, zda v jeho případě lze návrh podat a případně jakým způsobem a v jakém rozsahu.

Autor: Mgr. Vladimíra Fojtů

Máte dluhy? Nestíháte je splácet? Hrozí Vám exekuce? Poraďte se zdarma se specialistou na oddlužení.

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Komentáře ke článku

Komentáře nejsou povoleny.