Často kladené dotazy (FAQ)

Pokud budu splácet splátkovým kalendářem, kolik mi zůstane každý měsíc peněz?

Dlužníkovi zůstane v oddlužení tzv. nezabavitelná částka, která se vypočítává z životního minima dlužníka a normativních nákladů na bydlení, které stanovuje stát. Dále se částka navyšuje o nezabavitelné částky na vyživované děti a manžela/manželku. Váš příjem nad tuto nezabavitelnou částku je použit na splátky v oddlužení.

Můžu si zpracovat insolvenční návrh sám?

  1. Samozřejmě můžete, ale upozorňujeme vás, že takto neodborně vyplněné návrhy jsou z velké části soudem odmítnuty.
  2. Ano, můžete, ovšem návrh musí obsahovat zákonem stanovené podmínky a přílohy, často se stává, že neodborně zpracovaný návrh soud odmítne pro vady.

Mohu využít oddlužení, když jsem nezaměstnaný?

Bohužel ne, návrh na povolení oddlužení totiž musí obsahovat mimo jiné i přesný popis způsobu, jakým dlužník hodlá splnit podmínku úhrady minimálně 30 % závazků nezajištěných věřitelů v následujících nejdéle 5 letech. Z povahy věci vyplývá, že toto jsou schopny splnit jen osoby s pravidelným příjmem ze zaměstnání, náhrady mzdy či platu, důchodu nebo renty, odměny z dohody o pracovní činnosti, dávky SSP, které nejsou vypláceny jednorázově nebo odměny z podnikání.

Pokud mé dluhy plynou z podnikání, mohu využít oddlužení?

Oddlužení dle ins. zákona (osobní bankrot) je určeno právnickým osobám nepodnikajícím a všem fyzickým osobám. Má-li dlužník dluhy z podnikání, musí splnit alespoň jednu z následujících podmínek:
1) Byl realizován konkurs na dlužníka, v němž tento závazek nebyl uspokojen
2) Věřitel musí s oddlužením souhlasit a podepsat jej
3) Jedná se o závazek zajištěný.

Může exekutor provádět dále srážky ze mzdy nebo z důchodu, když je podaný návrh na povolení oddlužení a dlužník je již v insolvenčním rejstříku?

Ne, exekuci nelze dále provádět.

Můžu podat insolvenční návrh i za situace, kdy již byla nařízena exekuce na můj majetek?

Ano, můžete, jakmile se soudu podá návrh na povolení oddlužení, exekuci nelze vykonat.

Jakou výši dluhu musí dlužník minimálně splatit?

Dlužník v oddlužení dle insolvenčního zákona musí uhradit nejméně 30 % z celkového počtu nezajištěných závazků.

Jaké jsou podmínky pro povolení oddlužení?

Dlužník musí splnit podmínky insolvenčního zákona. Zejména se musí nacházet v úpadku, tj. musí mít více než dva věřitele, peněžité závazky 30 dnů po splatnosti, které není schopen plnit, nebo ve stavu, kdy mu úpadek hrozí. Hlavní podmínkou oddlužení je povinnost dlužníka zaplatit nejméně 30 % z celkového počtu nezajištěných závazků nejpozději během pěti let.
Co když mé příjmy nejsou dostačující pro povolení oddlužení?
Bude třeba využít dalších možností insolvenčního zákona, spoludlužníka, ručitele či navýšit příjem dlužníka, lze i darovací smlouvou.

Kdo může požádat o oddlužení a co musí udělat?

O oddlužení může žádat právnická osoba nepodnikající a všechny fyzické osoby.
Dlužník musí shromáždit podklady ke svým závazkům a doložit příjmy za tři roky, očekávané příjmy v následujících 5 letech a podat návrh na zahájení insolvenčního řízení spojený s návrhem na povolení oddlužení.

Jaké má oddlužení nevýhody?

Nelze si stanovit formu oddlužení.
Nelze si zvolit insolvenčního správce.
Zákonem přesně stanovené podmínky oddlužení.

Jaké má oddlužení výhody?

Podáním insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení se zastavuje nárůst veškerých závazků dlužníka.
Exekuci nelze v průběhu insolvenčního řízení a oddlužení vykonat.
Dlužník, který podá návrh na povolení oddlužení, je pod ochranou insolvenčního zákona.
Věřitelé po něm mohou požadovat dlužné částky pouze přihlášením pohledávky do insolvenčního řízení u krajského soudu.
Zahájení insolvenčního řízení dlužníka je vyznačeno v insolvenčním rejstříku. Věřitelé i další osoby mají za povinnost jej sledovat.
Proběhne-li oddlužení řádně a stanoveným způsobem, má dlužník nárok na osvobození od nesplacené části svých dluhů, a to i těch, které nebyly zahrnuty do oddlužení. Rozhodnutí o osvobození od povinnosti uhradit nesplacené či nepřihlášené závazky vydává soud.

Mám zájem o bezplatnou konzultaci

Máte jakýkoli dotaz? Potřebujete poradit s oddlužením? Chcete si domluvit nezávaznou konzultaci zdarma? Pak nás neváhejte kontaktovat ještě dnes!
Vyplňte a odešlete jednoduchý formulář níže. Ozveme se vám do 24 hodin (v pracovní dny). Vyplněním telefonu urychlíte vyřízení Vašeho požadavku.
Pole označená hvězdičkou (*) je nutné vyplnit.

Data obsažená v dotazníku budou sloužit výhradně pro naše účely a nebudou poskytnuta nikomu dalšímu.