Novinky v insolvencích

První prázdninový den, tedy 1. 7. 2017 vstoupí v účinnost zákon č. 64/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Tento revoluční zákon byl vypracován v souladu s Programovým prohlášením Vlády České republiky z února 2014, v němž vláda vyhlásila „nesmlouvavý boj proti zneužívání exekucí a neférovým insolvencím“ a se zněním Koaliční smlouvy. Hlavním smyslem zákona je zcela nové nastavení podávání insolvenčních návrhů s návrhem na povolení oddlužení a vytvoření nového a efektivního dohledu nad poskytovateli služeb v oblasti oddlužení.

Podle nové právní úpravy už nebude možné, aby insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení podal dlužník sám za sebe, zároveň nebude možné ani to, aby za dlužníka tento návrh vypracoval a podala jiná osoba s výjimkou advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce, nebo akreditované osoby, kterou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení.

Pokud bude nově chtít osoba vypracovat a podat insolvenční návrh spojený s návrhem na oddlužení, bude muset využít pouze služeb advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce, nebo akreditované osoby. Nikdo jiný jí návrh na oddlužení zpracovat nesmí. Pokud tak někdo jiný učiní, insolvenční soud stejně nebude k návrhu přihlížet.

Dne 4.června 2017