Jak funguje oddlužení

Rádi bychom Vás zasvětili do problematiky a podmínek získání insolvence. Jelikož je tento proces mnohdy složitější než se zprvu zdá, doporučujeme všem klientům obrátit se na odborníky, kteří v toto oboru mají již nějaké zkušenosti. Od 1.7.2017 už nebude možné, aby insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení jste podali sami za sebe, zároveň nebude možné ani to, aby za Vás tento návrh vypracovala a podala jiná osoba s výjimkou advokáta, notáře, soudního exekutora, insolvenčního správce, nebo akreditované osoby, kterou je právnická osoba, které byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení. V našem případě se specializujeme výhradně na insolvence a nabízíme našim klientům kompletní zastoupení po celou dobu a po úspěšné dokončení insolvenčního řízení.

1. Kontaktujte nás

vyplňte formulář s názvem „Bezplatná konzultace“ umístěný v pravém rohu našich internetových stránek
prozvoňte naši telefonickou linku na čísle +420 775 350 025, zavoláme Vám obratem zpět
napište nám na chat umístěný v pravém dolním rohu našich internetových stránek
napište nám e-mail na adresu info@insolvence.cz
kontaktujte přímo některou z našich kamenných poboček a sjednejte si osobní schůzku s našimi odborníky
Vždy Vám ochotně a bezplatně zodpovíme veškeré dotazy, sdělíme princip fungování oddlužení a předběžně posoudíme, zda splňujete podmínky oddlužení. Pokud bude Vaše oddlužení možné, sdělíme Vám, jaké dokumenty je třeba nám dodat, aby naši advokáti mohli vypracovat Váš návrh na povolení oddlužení.

2. Potřebné materiály a podklady

Základní dokumenty, které naši advokáti potřebují k vypracování Vašeho návrhu na povolení oddlužení, jsou:

  • Doklady k Vašim dluhům.
  • Doklady k Vašim příjmům za poslední tři roky.
  • Seznam Vašeho majetku.

Dle okolností konkrétního případu je někdy třeba dodat i jiné dokumenty. Detaily s Vámi vždy ochotně projedná náš odborný pracovník. Pokud nemáte možnost některý z potřebných dokumentů sehnat, ​pomůžeme Vám. Např. jsme schopni zajistit výpis Vašich exekucí nebo Vám zdarma připravit všechny potřebné formuláře.

3. Vypracování návrhu a podání na soud

Po získání potřebných dokumentů náš advokát odborně vypracuje Váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení tak, aby splňoval veškeré zákonem požadované náležitosti.

Po vypracování návrhu na povolení oddlužení naším advokátem se osobně sejdeme za účelem podepsání všech dokumentů. Tato schůzka proběhne buď na některé z našich kamenných poboček, nebo za Vámi kamkoliv v ČR přijedeme, pokud nemáte možnost se k nám na pobočku dostavit. Po podepsání všech dokumentů pro Vás zajistíme podání návrhu na povolení oddlužení k soudu. Vy se tak nemusíte o nic starat.

4. Zahájení insolvenčního řízení

Okamžikem podání insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení k soudu je zahájeno tzv. insolvenční řízení. Od této chvíle nemůže dojít k provedení exekuce na Váš majetek, ani na Vás věřitel nemůže podat žalobu k soudu či rozhodci.

Pokud soud shledá, že Váš návrh na povolení oddlužení je perfektní a jsou k němu připojeny všechny potřebné přílohy a zároveň splňujete podmínky pro oddlužení, oddlužení Vám tzv. povolí.

5. Povolení oddlužení

V momentě, kdy Vám soud oddlužení povolí, ustanoví Vám tzv. insolvenčního správce. Jeho úkolem je zejména dohlížet na zákonný průběh Vašeho insolvenčního řízení.

Dále tímto okamžikem začne Vašim věřitelům běžet lhůta 30 dnů, ve které si přihlašují své pohledávky do Vašeho insolvenčního řízení.

Zároveň bude stanoven termín tzv. přezkumného jednání a schůze věřitelů, které proběhnou u soudu.

6. Schválení oddlužení

Na přezkumném jednání a schůzi věřitelů u soudu se bude Vaše oddlužení schvalovat. Jedná se o jeden z nejdůležitějších okamžiků v celém insolvenčním řízení. Tento okamžik se proto vyplatí nepodcenit.

Naše společnost, jako jedna z mála v ČR, nabízí možnost zastupování na přezkumném jednání a schůzi věřitelů advokátem. Pokud si na soudní jednání nevěříte nebo máte o schválení Vašeho oddlužení obavy, bude náš advokát za Vaše oddlužení u soudu bojovat.

7. Splnění oddlužení

Jakmile Vám bude oddlužení schváleno, je třeba postupovat dle pokynů soudu a insolvenčního správce, tj. buď v průběhu následujících maximálně pěti let uhradit v rámci splátkového kalendáře Vašeho oddlužení minimálně 30 % z celkové výše závazků nezajištěným věřitelům, nebo tohoto uspokojení věřitelů dosáhnout prodejem Vašeho majetku.

Ani v této fázi Vašeho oddlužení naše pomoc nekončí. Dohlédneme na to, aby Vaše oddlužení proběhlo zákonným způsobem a nedošlo k poškození Vašich práv. Vždy se na nás budete moci obrátit s jakýmkoliv dotazem a dostane se Vám naší odborné pomoci. Samozřejmostí je vypracování návrhu na osvobození od dluhů, bez kterého není možné oddlužení dosáhnout.

Pokud se Vám všech výše uvedených sedm kroků podaří s naší pomocí úspěšně absolvovat, dosáhnete svého oddlužení. Od tohoto okamžiku budete moci začít žít nový život s čistým štítem, neboť Vás soud jednou provždy od dluhů osvobodí a nikdo je tak po Vás už nebude moci nikdy vymáhat.

Kontaktujte nás, bude nám ctí Vám k oddlužení pomoci!
+420 775 350 025
info@insolvence.cz