Jak zastavit exekuci

Zastavení exekucí

Velké množství běžících exekucí je neoprávněných, lze je zastavit a docílit tak toho, aby osoba postižená touto neoprávněnou exekucí neplatila vysokou částku, která je v exekučním příkazu. Jedná se o exekuce, které jsou nařízeny na základě rozhodčích doložek ve smlouvách, tyto rozhodčí doložky hojně využívaly společnosti, které poskytovaly krátkodobé půjčky za vysoký úrok mnohdy ještě s drakonickými smluvními pokutami v případě minimálního prodlení.

Nejvyšší soud kontinuálně zastává názor, že pokud rozhodčí smlouva neobsahuje přímé určení rozhodce (rozhodců) ad hoc, anebo konkrétní způsob jeho (jejich) určení, ale jen odkazuje ohledně výběru rozhodce a stanovení pravidel rozhodčího řízení na právnickou osobu, která není stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona, a odkazuje na touto právnickou osobou stanovené statuty a řády ke jmenování a výběru rozhodců, jakož i způsobu vedení rozhodčího řízení a stanovení pravidel o nákladech řízení, pak je taková rozhodčí smlouva neplatná pro rozpor se zákonem.

Většina rozhodčích doložek právě narážela na to, že v nich nebyl rozhodce jmenovitě určen a jeho volba náležela jedné ze stran sporu nebo třetí osobě, která ho měla vybrat ze seznamu vedeného právnickou či fyzickou osobou, která nebyla stálým rozhodčím soudem zřízeným na základě zákona. Takový seznam rozhodců přitom nebyl součástí smlouvy.