Soukromí

Portál Insolvence.cz důsledně ctí práva na ochranu soukromí. Při dodržování práv na ochranu soukromí se portál Insolvence.cz (dále jen „portál“) řídí platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon“). Níže jsou uvedeny základní zásady, jimiž se činnost portálu při respektování práv na ochranu soukromí jeho návštěvníků řídí.

Jaké údaje shromažďujeme?

Osobní údaje o návštěvnících portálu jsou shromažďovány výhradně a pouze s předchozím souhlasem návštěvníků plně v souladu se zákonem. Osobními údaji jsou výhradně údaje o jménu a příjmení návštěvníka, adrese místa jeho pobytu, telefonním a e-mailovém kontaktu. Při činnosti portálu nejsou shromažďovány žádné citlivé údaje o jeho návštěvnících (tj. například údaje o rasové a etnické příslušnosti, náboženském vyznání, národnosti apod.).

Jiné údaje o návštěvnících než osobní, jak je uvedeno výše, jsou shromažďovány výhradně v rozsahu nezbytném pro monitorování návštěvnosti portálu. Jedná se zejména o informace o době návštěvy portálu návštěvníkem, délce pobytu návštěvníka na portálu, místu, odkud portál navštívil, informace o stránkách, jež byly návštěvníkem na portálu navštíveny, dále informace o typu internetového prohlížeče, typu operačního systému  a typu internetového připojení návštěvníka.

Kdo má k údajům přístup?

Ke shromážděným údajům má přístup výhradně provozovatel portálu, jenž je registrovaným zpracovatelem osobních a citlivých údajů ve smyslu zákona. Shromážděné údaje nejsou bez předchozího souhlasu poskytovány jiným subjektům ani s nimi sdíleny k žádným účelům.

K čemu jsou shromažďované údaje používány?

Shromažďované údaje jsou využívány jedině za účelem splnění požadavků směřovaných na provozovatele portálu ze strany návštěvníků portálu a za účelem zlepšení úrovně poskytovaných služeb. Dále jsou shromažďované údaje používány ke statistickým účelům a v agregované formě (tj. souhrnně, neadresně) k marketingovým, obchodním a propagačním účelům provozovatele portálu.

Jak jsou údaje zabezpečeny?

Veškeré údaje jsou shromažďovány výhradně v elektronické podobě a jsou uloženy na serverech s vysokou úrovní zabezpečení. Součástí zabezpečení serverů je i ochrana proti zneužití údajů nepovolanými osobami. Stejně tak jsou ze strany provozovatele portálu dodržovány veškeré zákonné požadavky na ochranu údajů ve smyslu zákona.

Jsou při shromažďování údajů využívány cookies a obdobné technologie?

Ano, při činnosti portálu je využívána technologie cookies či obdobné technologie pro identifikaci návštěvníka, usnadnění jeho navigace na portálu a zabezpečení správného zobrazení částí portálu v internetovém prohlížeči návštěvníka.

Využívání cookies a jiných obdobných technologií je portálem prováděno v rozsahu, který neumožňuje identifikovat návštěvníka jako konkrétní osobu. Využívání cookies a obdobných technologií lze zabránit nastavením internetového prohlížeče návštěvníka před nebo kdykoli v průběhu návštěvy portálu. Více naleznete na stránce www.allaboutcookies.org.

Odkazy

Jsou-li na portále umístěny odkazy na jiné webové stránky, není v silách provozovatele zajistit dodržování stejných standardů ochrany soukromí na takovýchto stránkách. Provozovatel portálu neodpovídá za úroveň ochrany soukromí na takovýchto stránkách, stejně jako neodpovídá za obsah těchto stránek.

Kontakt na provozovatele

Provozovatelem portálu Insolvence.cz je společnost Abivia s. r. o., IČ: 27784932, se sídlem K Nemocnici 168/18, 741 01 Nový Jičín.

Kontaktní adresa

Abivia s. r. o.
Centrála společnosti
Palackého 266
757 01 Valašské Meziříčí

Mám zájem o bezplatnou konzultaci

Máte jakýkoli dotaz? Potřebujete poradit s oddlužením? Chcete si domluvit nezávaznou konzultaci zdarma? Pak nás neváhejte kontaktovat ještě dnes!
Vyplňte a odešlete jednoduchý formulář níže. Ozveme se vám do 24 hodin (v pracovní dny). Vyplněním telefonu urychlíte vyřízení Vašeho požadavku.
Pole označená hvězdičkou (*) je nutné vyplnit.

Data obsažená v dotazníku budou sloužit výhradně pro naše účely a nebudou poskytnuta nikomu dalšímu.