Blog | exekuce

Exekuční srážky v oddlužení dle insolvenčního zákona

Datum vložení: 4. 10. 2012 | Oddlužení v praxi

Od zahájení insolvenčního řízení až do okamžiku jeho ukončení nelze disponovat majetkem dlužníka ani provádět srážky ze mzdy. Jsou-li nařízeny v rámci exekuce srážky ze mzdy či jiných příjmů dlužníka, pak tento úkon v ecekuci lze provést, ale pouze v případě, kdy jde o zajištění majetku dlužníka pro případné další fáze insolvenčního řízení nebo řízení exekučního. Podle § 109 odst. 1 písmeno c) insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. nelze od okamžiku zahájení insolvenčního řízení, tj. od doručení insolvenčního návrhu soudu, až do jeho skončení provádět soudní výkon rozhodnutí či exekuce....

Číst celý článek >