Nabytí majetku z dědictví v průběhu oddlužení splátkovým kalendářem

Datum vložení: 24. 11. 2015 | Kategorie: Oddlužení v praxi

Splátkový kalendářPokud chce dlužník požádat o povolení oddlužení (tzv. osobní bankrot), musí akceptovat i mnohé povinnosti, které jsou s touto situací spojeny. Dlužník například musí všechny své příjmy oznamovat v pravidelných intervalech insolvenčnímu správci a soudu, nesmí žádný ze svých příjmů zatajovat.

V průběhu oddlužení muže dojít i k situaci, kdy se stane účastníkem dědického řízení a něco zdědí. V takovém případě by měl dlužník věnovat zvýšenou pozornost na to, co v dědickém řízení může a co již nesmí učinit.

Pro takové případy stanovuje insolvenční zákon přísná pravidla. Dlužník v oddlužení splátkovým kalendářem musí veškerý majetek, který získá dědictvím (ale i darem nebo z neúčinného právního úkonu) vydat insolvenčnímu správci k prodeji. Výtěžek z prodeje se jako mimořádný příjem musí použít na mimořádné splátky nezajištěným věřitelům nad rámec splátkového kalendáře.

Pokud tak dlužník něco zdědí (nemovitosti, pozemky, movité věci – auta, nábytek, starožitnosti atd.), musí vše vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Pokud by z dědictví byly uhrazeny všechny dluhy v insolvenci, může insolvenční správce zpeněžit jen tolik majetku z dědictví, které pokryje dluh (tedy nikoliv vše).

Informujte insolvenčního správce

Dlužník nesmí zatajovat žádný ze svých příjmů – proto i majetek nabytý v rámci dědictví musí ze zákona insolvenčnímu správci „přiznat“, stejně tak by měl insolvenčního správce informovat o zahájení insolvenčního řízení a o tom, že zřejmě nabude určitý dědický podíl. V opačném případě by mohl soud rozhodnout i o zrušení oddlužení a prohlášení konkursu na majetek dlužníka z důvodu nesplnění základní povinnosti v oddlužení.

Často se však stává, že dědictví je buďto předlužené, nebo ani není známo, co je předmětem dědictví (kolik je dluhů, jaký majetek atd.). Může tak být významným zájmem dlužník trvat na odmítnutí dědictví.

Pokud by dlužník po schválení oddlužení splátkovým kalendářem odmítl přijetí daru nebo dědictví bez souhlasu insolvenčního správce, je takové jednání neplatné. Aby tak mohl dlužník účinně dědictví odmítnout (např. z důvodu jeho předluženosti), musí si od insolvenčního správce získat souhlas.

Souhlas potřebuje dlužník i k dohodě o vypořádání dědictví, podle které má z dědictví obdržet méně, než kolik činí jeho dědický podíl.

Aby byl dlužník v insolvenci chráněn před zděděním dalších dluhů, zavádí insolvenční zákon domněnku, že dlužník, který za trvání účinků schválení oddlužení neodmítne dědictví, uplatnil výhradu soupisu.

V případě, kdy totiž dědic uplatnil výhradu soupisu pozůstalosti, je povinen hradit nabyté dluhy jen do výše nabytého dědického podílu. Tento dědic tak nemusí hradit dluhy ze svého majetku, nýbrž jen z majetku, který zdědil. Pokud dluhy převyšují majetek, který dědic získal, nemusí neuhrazenou část dluhů dědic platit ze svého majetku. Z dědictví tak sice nedostane žádný majetek, ale ani žádné dluhy.

Autor: Mgr. Vladimíra Fojtů, 24. 11. 2015

Máte dluhy? Nestíháte je splácet? Hrozí Vám exekuce? Poraďte se zdarma se specialistou na oddlužení.

Chci nezávaznou konzultaci zdarma

Komentáře ke článku

Komentáře nejsou povoleny.